KALIF 2-Door 2-Drawer Sideboard

  • 加入喜愛清單
KALIF 2-Door 2-Drawer Sideboard
Carved Solid Wood; Tempered Glass
160x40x70cmH
GMKRE-SDB-KLF84885
如需要詳細資料,除了可點擊「加入收藏清單」及發送, 也可以在WhatsApp / WeChat至(852)6933-8835,我們會盡快回覆。
你可能會感興趣:
分享